dsc 0188W wyniku realizacji umowy zawartej przez Gminę Żelechlinek z Województwem Łódzkim nr 53/OI.II/2018 z dnia 23.07.2018 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP, zostały zakupione cztery zestawy odzieży strażackiej. Umundurowanie zostało przekazane ochotnikom z OSP w Żelechlinku podczas spotkania z Wicemarszałkiem Województwa Łódzkiego Dariuszem Klimczakiem w dniu 3 sierpnia 2018 r. Całkowity koszt umundurowania stanowi kwotę 10.000 zł, która została w całości sfinansowana z budżetu Województwa Łódzkiego.

plakat official

20180713 141727Zaplanowana w ramach zadania pn. „Poznajemy Łódzkie” wizyta studyjna do Muzeum w Łowiczu oraz Skansenu w Maurzycach odbyła się zgodnie z założeniami projektu i wyczerpała przewidywany program działania. W piątek 13 lipca 2018 r. 46-osobowa grupa udała się na Stary Rynek w Łowiczu, przy którym znajduje się Muzeum Ziemi Łowickiej. Z uwagi na liczbę uczestników zwiedzanie odbywało się w dwóch grupach, oczywiście wraz z przewodnikami, którzy opowiadali o historii Księstwa i wskazywali na eksponaty znajdujące się w zbiorach. Z uwagi na fakt, iż zdecydowaną większość zwiedzających stanowiły Panie, ich zachwyt wzbudziły charakterystyczne dla regionu stroje ludowe, wycinanki, kwiaty z bibuły oraz wyroby z ceramiki. 

p1110352Stowarzyszenie "Aktywni dla Gminy Żelechlinek", wskazując na tożsamość regionalną, podjęło się realizacji projektu zakładającego promocję pszczelarstwa i tradycji związanych z tym zawodem. W tym właśnie celu Zarząd Stowarzyszenia nawiązał współpracę z nauczycielami Szkoły Podstawowej w Żelechlinku i zaprosił do udziału w wizytach studyjnych w pasiece Państwa Nowickich zlokalizowanej na terenie gminy. Odzew był natychmiastowy, wobec czego dość szybko wyłoniono grupę około 80 uczniów. Wizyty zaplanowano na czas 9 i 10 maja 2018 r. Program wizyt przewidywał część teoretyczną, prezentację pasieki wraz z pokazaniem ula od tzw. "środka" oraz część warsztatową, w czasie której młodzież wykonywała m.in. świece z węzy pszczelej. Aby osiągnąć efekt w postaci ugruntowania wiedzy, zaproszono uczniów do udziału w turnieju na "Najlepszą rodzinę pszczelą", w ramach którego zawodnicy musieli wykazać się wiedzą zdobytą w czasie wizyt studyjnych. Były testy, prace plastyczne, a na koniec konkurencja kulinarna obejmująca przygotowanie i prezentację potraw na bazie miodu. Podsumowanie projektu miało miejsce w czasie imprezy kulturalnej pn. Miodobranie, podczas której można było skosztować ww. przysmaków oraz obejrzeć prace konkursowe. Dla uczestników ufundowano drobne upominki, a dla najlepszych nagrody rzeczowe.