plakat rajd rowerowy 1Stowarzyszenie Aktywni dla Gminy Żelechlinek zaprasza na XIV Rajd Rowerowy „z Żelechlinka do Rogowa”.

Termin rajdu: 9 września 2018 r. (niedziela), godz. – 11.00.

Zbiórka: tradycyjnie przed Urzędem Gminy w Żelechlinku,

Trasa rajdu: Żelechlinek, Karolinów, Ignatów, Rewica, Świny, Wierzchy, Popień, Marianów, Rogów, przejazd koleją wąskotorową z Rogowa do Jeżowa (koszt 15 zł) – przewóz rowerów gratis, ognisko na stacji w Jeżowie (koszt 9 zł),  powrót ok. godz. 16-ej do Żelechlinka.

 

 

 

 

 

 

 

DSC 0077Charakter naszej małej gminy i przyjęte symbole zobowiązują do kultywowania trudnej pracy rolników. W tym właśnie celu, w niedzielę 26 sierpnia 2018 r. zorganizowano Dożynki Gminne, i chociaż przygotowania z uwagi na aurę nie były łatwe, impreza zgromadziła wielu mieszkańców gminy. Rozpoczęto tradycyjnie od mszy św. w kościele parafialnym w Żelechlinku, którą odprawił miejscowy proboszcz ks. dr Marek Kania. W homilii apelował o prowadzenie ekologicznych gospodarstw rolnych, o produkowanie zdrowej polskiej żywności. W podziękowaniu za duchowe przewodnictwo ks. Proboszcz został obdarowany przez Starostów chlebem, jako wyraz wdzięczności za tegoroczne plony.

dsc 0191Dzięki aplikowaniu przez Gminę Żelechlinek o przyznanie środków finansowych dla jednostek ratowniczo – gaśniczych z terenu naszej gminy, OSP w Żelechlinku oraz OSP w Gutkowicach otrzymały wyposażenie i urządzenia ratownictwa niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Projekt pn. „Zakup wyposażenia i urządzeń ratowniczych dla OSP z terenu Gminy Żelechlinek” był współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Umowę na realizację zadania zawarto z Ministerstwem Sprawiedliwości w dniu 8 czerwca 2018 r.
Koszt całkowity zadania wyniósł 32 320,00 zł (dofinansowanie 99% - kwota brutto 31 996,80 zł, wkład własny 1% - kwota brutto 323,20 zł).

dsc 0188W wyniku realizacji umowy zawartej przez Gminę Żelechlinek z Województwem Łódzkim nr 53/OI.II/2018 z dnia 23.07.2018 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP, zostały zakupione cztery zestawy odzieży strażackiej. Umundurowanie zostało przekazane ochotnikom z OSP w Żelechlinku podczas spotkania z Wicemarszałkiem Województwa Łódzkiego Dariuszem Klimczakiem w dniu 3 sierpnia 2018 r. Całkowity koszt umundurowania stanowi kwotę 10.000 zł, która została w całości sfinansowana z budżetu Województwa Łódzkiego.