Resort finansów przekazał PAP dane o zadłużeniu poszczególnych gmin w odniesieniu do liczby mieszkańców oraz całkowitym długu samorządów na koniec 2017 r.

Jak wynika z danych ministerstwa, największy dług per capita ma gmina Będków, z zadłużeniem na poziomie 1.661 zł na mieszkańca. Na drugim miejscu znalazł się Inowłódz z zadłużeniem na jednego mieszkańca w wysokości 1.648 zł. Zaskoczeniem może okazać się gmina Ujazd, najbogatsza gmina w naszym powiecie, która znalazła się na trzecim miejscu w rankingu gmin powiatu tomaszowskiego z zadłużeniem 1.628 zł na mieszkańca.

w2Wspólnota terytorialna Gminy Żelechlinek tworzącej wspólnie z innymi 8 gminami Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" przynosi efekty w postaci realizacji projektów zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju. Jednym z nich jest uzyskanie grantów przez organizacje pozarządowe z terenu gminy w postaci prefinansowania w wysokości do 100% wnioskowanej kwoty pomocy do wysokości 50 tys. zł. W dniu 3 lipca w Gminnym Domu Kultury w Żelechlinku dokonano podpisania umów określających szczegółowe zasady i warunki na jakich dokonywane będzie przekazywanie i wykorzystanie finansowania na realizacje grantów, i tak:

w1Duże pieniądze pozyskiwane do budżetu gminy, takie jak dotacja na fotowoltaikę czy też gospodarkę wodno - ściekową, robią na pewno wrażenie, ale należy też wspomnieć o grantach lokalnych realizowanych dla społeczności. Zacznijmy od środków pozyskanych dla OSP. W ramach ogólnopolskiego programu Ministerstwa Sprawiedliwości Wójt Gminy wystąpił o zakup sprzętu dla jednostek OSP Żelechlinek i Gutkowice ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Zasadność zakupu potwierdziła Komenda Powiatowa PSP w Tomaszowie Mazowieckim. Wartość dotacji, zgodnie z umową zawartą w dniu 8 czerwca 2018 r. wynosi 31.996,80 zł, dodatkowo wymagany jest wkład własny w kwocie 323,20 zł. Sprzęt typu zestawy ratownictwa medycznego, defibrylatory, pilarki do drewna, agregaty prądotwórcze itp. trafi do strażnic do końca lipca br.

20180706 1909396 lipca br. w świetlicy wiejskiej w Lesisku odbyły się warsztaty z ceramiki ozdobnej organizowane przez Stowarzyszenie Aktywni dla Gminy Żelechlinek. To drugie już spotkanie w ramach projektu pt. "Poznajemy Łódzkie", współfinansowanego ze środków Województwa Łódzkiego. Tak jak poprzednio warsztaty poprowadziła instruktorka Martyna Makarewicz. Tym razem uczestnicy warsztatów malowali specjalnie przygotowane na tę okazję wypalone w piecu wyroby z gliny. Okazało się to bardzo pracochłonne, a to z uwagi na konsystencję farb.