infoWójt Gminy Żelechlinek informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych przymrozkami wiosennymi.
Rolnicy (sadownicy) u których powstały szkody mogą składać wnioski w terminie do dnia 19 czerwca 2019 r.
Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.zelechlinek.pl oraz w Urzędzie Gminy w Żelechlinku a także na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi www.lodz.uw.gov.pl w zakładce Rolnictwo.
Do składanego wniosku należy dołączyć wydruk wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2019 wraz z potwierdzeniem złożenia.